Pri starejših, ki zbolijo za novo virusno boleznijo COVID-19, bolezen pogosteje poteka v težji obliki. Nevarnost zapletov je večja tudi pri kronično bolnih. Zato je zelo pomembno, da starejši natančno sledijo nasvetom strokovnjakov glede zaščitnih ukrepov, s katerimi bodo lahko pVreprečili svojo okužbo. V priporočilih, ki jih je na osnovi dosedanjih dognanj pripravil Nacionalni inštitut za javno zdravje, so zbrana osnovna načela ravnanja v zvezi z osebno higieno in zaščito, higieno površin stanovanja ter izdelkov, ki jih prinesemo iz trgovine. V priporočilih so tudi nasveti, kako podprete svoj imunski sistem, na kakšen način ohranjati socialne stike ter kako se spoprijeti s strahovi.

Več na