EFSA natančno spremlja dogajanje v zvezi z izbruhom koronavirusa (COVID-19), ki je prizadel že številne države po vsem svetu. Trenutno ni dokazov, da je hrana verjeten vir ali pot prenosa virusa.


Pristojna znanstvenica Marta Hugas je dejala: "Izkušnje iz prejšnjih izbruhov sorodnih koronavirusov, kot sta hudi akutni respiratorni sindrom koronavirusa (SARS-CoV) in korovirusni respiratorni sindrom na Bližnjem vzhodu (MERS-CoV), kažejo, da se prenos z uživanjem hrane ni pojavljal. Trenutno ni nobenih dokazov, ki bi namigovali, da je z aktualnim koronavirusom v tem pogledu kaj drugače."


Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) je dejal, da se na Kitajskem, čeprav so bile živali najbolj verjeten vir začetne okužbe, virus širi od osebe do osebe - predvsem razpršenih kapljic, ki se prenašajo med kihanjem, kašljanjem in dihanjem. Več informacij o koronavirusu in hrani najdete v tem FAQu pri nemškem organu za oceno tveganja BfR.


Znanstveniki in oblasti po vsem svetu spremljajo potek širitve virusa, a poročil o prenosu virusa preko hrane zaenkrat ni. Zaradi tega EFSA trenutno ni vključena v odziv na izbruhe COVID-19, vendar pa ves čas budno spremlja znanstveno literaturo za morebitnimi dodatnimi informacijami s tega področja.

Kar zadeva varnost hrane, je Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) izdala previdnostna priporočila, vključno z nasveti glede upoštevanja dobrih higienskih praks med ravnanjem s hrano in pripravo hrane, kot so pranje rok, temeljito kuhanje mesa in preprečevanje morebitne navzkrižne kontaminacije med kuhano in nekuhano hrano. Več informacij je na voljo na spletni strani WHO.


Zmanjšanje možnosti za okužbo - ukrepi, ki veljajo na sedežu EFSA


EFSA ima sedež v Parmi na severu Italije, ki je eno od področij, ki so trenutno pod strogimi omejitvami gibanja, ki jih je uvedla italijanska vlada. Od zadnjega februarskega tedna smo sprejeli vrsto ukrepov v skladu z nasveti italijanskih oblasti. S strokovnjaki in partnerji smo uvedli delo na domu za večino osebja in telefonske sestanke, medtem ko so dogodki, potovanja in javni obiski prostorov EFSE prekinjeni vsaj do 8. aprila. Ti ukrepi se nenehno dopolnjujejo in prilagajajo glede na nove informacije.
Evropski center za preprečevanje in nadzor bolezni (ECDC) redno posodablja tekoče informacije o izbruhu in ocenah tveganja, ki jih uporabljajo države članice EU in Evropska komisija pri svojih dejavnostih odzivanja. Svetovna zdravstvena organizacija pa usklajuje globalna prizadevanja za omejitev širjenja virusa.

Več informacij najdete na spletni strani: https://www.efsa.europa.eu/en/news/coronavirus-no-evidence-food-source-or-transmission-route.