Sodoben potrošnik v bitki s časom pogosto izbira živila na podlagi informacij in slik na sprednji strani embalaže, ki je običajno skrbno zasnovana, da potrošnika pri odločanju za nakup nagovori s sliko in besedo. Manj pogosto potrošnik nameni svojo pozornost prebiranju drugih informacij kot so sestavine živila in hranilna vrednost. Z vidika pomanjkanja časa je to zagotovo razumljivo, vendar pa ne priporočljivo. Potrošnika slike in besedilo na sprednji strani embalaže lahko privedeta do napačnih sklepov o sestavi in drugih lastnostih živila. Hkrati pa velik zalogaj za večino potrošnikov predstavlja pravilna interpretacija in uporaba podatkov na živilih. 

Za izboljšanje stanja na tem področju je v letošnjem letu Ministrstvo za zdravje podprlo več programov. Eden izmed njih je vzpostavitev nacionalnega portala www.prehrana.si, katerega namen je okrepiti ozaveščenost potrošnikov in jim zagotoviti verodostojen vir prehranskih priporočil in informacij s področja prehrane v vseh življenjskih obdobjih. Drugi zelo pomemben pa je program podpore potrošnikom pri spremljanju in vrednotenju podatkov o sestavi živil, v okviru katerega bo v naslednjem letu nadgrajena mobilna aplikacija Zveze potrošnikov Slovenije Veš, kaj ješ?, s čemer bo potrošnikom dodatno olajšana interpretacija podatkov o sestavi živil. Izvajanje programa `Inovativne rešitve za informirane odločitve´ vodi Inštitut za nutricionistiko, sodelujoči organizaciji pa sta Institut Jožef Stefan in ZPS. Na Zvezi potrošnikov Slovenije so pred kratkim pripravili praktičen primer, ki ponazarja pomen in prednosti branja označb, predvsem z vidika razumevanja informacij v hranilni tabeli in seznama sestavin na živilih. Več informacij o dogodku preberete na spletni strani Veš kaj ješ.