Organizacija ZN za hrano in kmetijstvo (FAO) je letošnji 16. oktober, svetovni dan hrane, posvetila odnosu med migracijami in prehransko varnostjo. Najpomembnejša mednarodna organizacija za hrano in kmetijstvo z izpostavljanjem te tematike želi opozoriti na pomen vlaganj v kmetijstvo in razvoj podeželja, kar lahko bistveno pripomore k zmanjšanju strukturnih vzrokov za migracije.

V zadnjih letih smo bili priča izjemno velikemu številu mednarodnih migrantov, kar 244 milijonov v letu 2015, kar je največ od druge svetovne vojne dalje. Bistveno večje je število notranje razseljenih oseb, 763 milijonov. Glavna razloga za migracije in razseljevanje sta oboroženi konflikti in politična nestabilnost. Konflikti so poleg podnebnih sprememb tudi med razlogi za naraščajočo lakoto in revščino v svetu. To je glavna ugotovitev Poročila o stanju prehranske varnosti za leto 2017 . Glede na podatke v poročilu se je število lačnih v svetu v zadnjih dveh letih povečalo s 777 milijonov na 815 milijonov. To pomeni, da je lačen vsak deveti zemljan, in to dve leti po sprejemu nove globalne razvojne agende, v kateri smo se države zavzele za odpravo lakote in ekstremne revščine do leta 2030.

FAO ocenjuje, da 60 % od 815 milijonov lačnih živi v državah, ki so prizadete zaradi oboroženih konfliktov. Številni konflikti se odvijajo na podeželju, uničujejo kmetijstvo ter prepotrebne (naravne) vire za osnovno preživetje najbolj ranljivih prebivalcev, ki so tako izpostavljeni lakoti oz. negotovi preskrbi s hrano. Zato večina zapusti svoje domove ter se pridruži številnim migrantom.

Vlaganje v kmetijstvo in razvoj podeželja ustvarja boljše pogoje za delo in preživetje ljudi na podeželju, še posebno mladih. Z razvojem podeželja se ustvarjajo pogoji za boljšo preskrbo s hrano, večjo odpornost na krize, socialno varnost, zmanjšanje konfliktov za uporabo naravnih virov ter rešitve za degradacijo okolja in podnebne spremembe.

Več o tem si lahko preberete na strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdrastvo in prehrano in na strani FAO-ja