Inštitut za nutricionistiko je objavil Razpis za najbolj inovativna živila, proizvedena v Sloveniji in uvedenih na tržišče v zadnjem letu. Gre za nadaljevanje v letu 2014 začetega projekta, namen katerega je spodbujati kreativnost slovenskih proizvajalcev živil pri razvoju novih ali preoblikovanju obstoječih živil, da bi dosegli ugodnejšo prehransko sestavo in večjo prijaznost potrošniku, s čimer se želi prispevati k pestrejšemu izboru kakovostnih živil. Projekt je nekomercialne narave in povsem brez stroškov za prijavitelje, sofinancira pa ga Ministrstvo za zdravje. Pobude za najbolj inovativna živila inštitut sprejemamo do 30. novembra 2016 preko spletne strani inštituta. K sodelovanju so vabljeni tako potrošniki kot proizvajalci živil, od najmanjših turističnih kmetij pa do velikih živilskih podjetij s sedežem v Sloveniji. Izbrana najbolj inovativna živila leta 2017 bodo predstavljena na javni predstavitvi v začetku leta 2017. Proizvajalcem izbranih živil bo tudi omogočeno, da bodo informacijo o prejetem priznanju brez kakršnih koli stroškov komunicirali v javnosti, tako na označbah kot predstavitvah živil.

 

inovacija leta fotoSlika: Predstavitve najbolj inovativnih živil leta 2016 na sejmu AGRA v okviru predstavnega prostora Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Proizvodnja živil je polna izzivov in številni proizvajalci vlagajo zelo veliko truda v inovativen razvoj novih živil, ki imajo bodisi boljšo prehransko sestavo, vsebujejo manj aditivov, podpirajo zdravje, ali pa druge lastnosti, ki prispevajo k prijaznosti potrošnikom ali okolju, vendar pa verodostojne informacije o takšnih proizvodih pogosto težko pridejo do potrošnika. Tudi domači proizvajalci na tržišče lansirajo vrsto novih inovativnih živil, tudi takšnih z zelo izboljšano prehransko sestavo, ki pa v hudi mednarodni konkurenci pogosto težko preživijo. Domači proizvajalci pogosto nimajo dovoljšnih oglaševalskih sredstev, da bi takšna inovativna živila in njihove prednosti uspešno predstavili potrošnikom, da bi prodaja omogočila rentabilno proizvodnjo takšnih živil. Da bi spodbujali inovativnost pri razvoju živil med domačimi proizvajalci in na ta način potrošnikom zagotovili pestrejši izbor kakovostnih živil, so na Inštitutu za nutricionistiko v letu 2014 začeli z izborom najbolj inovativnih živil. Projekt je bil v preteklih dveh letih zelo uspešen, januarja letos so javnosti predstavili že drugi sklop najbolj inovativnih živil v različnih skupinah živil. Tokratni razpis bo odprt do 30. novembra 2016, na razpisu izbrana najbolj inovativna živila leta 2017 pa bodo javnosti predstavili predvidoma januarja prihodnje leto.

Pobude za izbor najbolj inovativnih živil lahko podajo tako potrošniki kot tudi sami proizvajalci živil preko spletne strani instituta. Vsak proizvajalec lahko predlaga eno svoje najbolj inovativno živilo po lastnem izboru, medtem ko potrošniki lahko predlagajo tudi več različnih živil. Inštitut bo pri izboru upošteval najrazličnejše vidike inovativnosti, predvsem v pa posebnosti v sestavi z namenom doseganja ugodne prehranske sestave. Tudi tokrat bodo proizvajalcem izbranih živil omogočili, da bodo informacijo o prejetem priznanju prosto komunicirali v javnosti, tako na označbah kot predstavitvah živil, brez kakršnih koli dodatnih stroškov.

Dodatne informacije: