V obdobju nosečnosti je varnost živil še posebej pomembna. Nosečnice, otroci, starejši ljudje in bolniki z oslabljenim imunskim sistemom predstavljajo bolj ogroženo skupino. Nalezljive bolezni lahko pri njih potekajo bolj neugodno. Ogrožena sta tako nosečnica sama kot tudi njen še nerojen otrok.

Zaradi zaščite zdravja matere in otroka, ženskam svetujemo še posebno skrb pri izbiri prehrane v obdobjih:

 • pred nosečnostjo,
 • med nosečnostjo,
 • med dojenjem.

Celostna priporočila za izbiro prehrane v teh obdobjih upoštevajo vse vidike prehranjevanja:

 • primerno energetsko vrednost in delež posameznih hranil ter vitaminov in mineralov,
 • ritem prehranjevanja,
 • varnost živil – predvsem napotki o živilih, ki se jim je zaradi večjega tveganja za nastanek zdravstvenih težav in pričakovanih hujših posledic, bolje izogibati
   

Varnost živil v prehrani nosečnic

V obdobju nosečnosti je varnost živil še posebej pomembna.  Nosečnice, otroci, starejši ljudje in bolniki z oslabljenim imunskim sistemom predstavljajo bolj ogroženo skupino. Nalezljive bolezni lahko pri njih potekajo bolj neugodno. Ogrožena sta tako nosečnica sama kot tudi njen še nerojen otrok.

Nosečnicam zato priporočamo še posebno pozornost pri izbiri/pripravi hrane.

Pri tem priporočamo:

 • Dosledno upoštevanje splošnih priporočil o varni pripravi hrane
Skrb za čistočo rok Preprečevanje navzkrižnega onesnaženja živil z mikroorganizmi Zagotavljanje zadostne toplotne obdelave

Temeljito umivanje rok pred pripravo hrane, med pripravo hrane ob vsakem prehajanju z umazanega opravila (surovega živila) na čisto opravilo (gotove jedi) in vedno pred jedjo!

Ločevanje živil po vrsti živil in po stopnji obdelave!

Tudi v središču živila je potrebno doseči zadostno temperaturo!

Dosledno shranjevanje živil na ustreznih temperaturah!
 • Izogibanje določenim vrstam živil oz. jedi, pri katerih obstaja večje tveganje za vsebnost povzročiteljev okužb in zastrupitev s hrano, ki bolj ogrožajo nosečnico in njenega nerojenega otroka

Glej priporočila potrošnikom

1Bakterije v živilih:Listeria v živilih: http://www.nijz.si/podrocja-dela/moje-okolje/varnost-zivil

2... Osnovna higienska stališča za higieno in varnost živil namenjena delavcem v živilski dejavnosti: http://www.nijz.si/podrocja-dela/moje-okolje/varnost-zivil

3...Toksoplazma v živilih: http://www.nijz.si/paraziti-v-zivilih

4... Varno uživanje rib: http://www.nijz.si/varno-uzivanje-rib

5... Mleko in mlekomati: http://www.nijz.si/podrocja-dela/moje-okolje/varnost-zivil

Viri:

 1. Hoyer S. in sod. (2007). Odločanje za varno hrano v času nosečnosti. V: Varna in zdrava hrana na mizi potrošnika. Rugelj D. (ur.). Posvetovanje, Ljubljana 7. december 2007. Ljubljana: Visoka šola za zdravstvo: 67-75.
 2. Vsebine za potrošnike in o varnem delu z živili s spletne strani NIJZ
 3. http://www.foodfacts.si/nosecnost.html, dne 7.4.2011
 4. http://www.cdc.gov/Features/HolidayFoodSafety/, dne 7.4.2011
 5. http://www.cdc.gov/ncbddd/pregnancy_gateway/infections-Listeria.html, 7.4.2011
 6. http://www.cdc.gov/parasites/toxoplasmosis/gen_info/pregnant.html, 7.4.2011