V domačih kuhinjah se dnevno izvaja priprava obrokov hrane, v celoti ali kot dokončna priprava vnaprej pripravljenih jedi. Priprava in uživanje obrokov hrane v našem vsakdanjem življenju, kakor tudi ob posebnih priložnostih (praznikih), predstavlja eno od priložnosti za druženje družinskih članov, prijateljev, sproščen klepet ob hrani, za razvajanje čutov ...

Zelo pomembno je, da je hrana, ki jo ponudimo, varna. Večkrat pozabimo, da lahko tudi priprava jedi v domači kuhinji predstavlja tveganje za zdravje oziroma vir okužbe. Da bi to preprečili, je tudi v domačem okolju treba zagotoviti izvajanje osnovnih higienskih načel.

Zagotoviti je treba redno čiščenje in vzdrževanje kuhinje in pripadajočih prostorov, kuhinjske opreme, posode, pribora, pripomočkov, posod za odpadke…Zagotoviti je treba primerno nabavo in shranjevanje živil (več na povezavi: Nasveti za potrošnike pri nakupu, prenosu/prevozu in shranjevanju živil)ter pazljivo rokovanje s surovimi živili in pripravljeno hrano. Zelo pomembno je dosledno zagotavljanje čistoče rok in osebne higiene oseb, ki sodelujejo pri pripravi hrane.

Priprava kuhinje za delo z živili

Pred pripravo hrane v kuhinji je treba zagotoviti, da so vse delovne površine, posoda, pribor in pripomočki, s katerimi bodo živila prišla v stik, čisti. Delo si organiziramo tako, da tudi med pripravo hrane, opravimo sprotno čiščenje. Pri čiščenju in pomivanju posode je treba biti čimbolj dosleden, saj ostanki hrane predstavljajo dobre pogoje za razmnoževanje klic ter privabljajo škodljivce. 

Pomembno je preprečevanje navzkrižnega onesnaženja. Surova živila, kot so meso, perutnina, jajca, ribe, pa tudi neočiščena zelenjava, sadje in druga živila, lahko onesnažijo ostala živila. Zato si je treba po rokovanju z njimi skrbno umiti roke in čim prej očistiti vse površine, s katerimi so prišla v stik, odpadke pa takoj odstraniti v posode za odpadke.

Čiščenje bo učinkovito, če poznamo vrste nečistoč, pravilne postopke čiščenja, ustrezna čistila in opremo za čiščenje. Kadar so na površinah beljakovinski ostanki, izvedemo predčiščenje z mlačno vodo, pri zelo mastnih nečistočah pa z vročo vodo, nato nadaljujemo z običajnim čiščenjem. Čiščenje izvedemo s toplo vodo, detergentom in splaknemo s čisto, vročo vodo.

Pri delu v kuhinji dosledno pazimo na preprečevanje  prenosa klic preko površin, pripomočkov, pribora, kuhinjskih krp.

Salamoreznico in ostale kuhinjske aparate po uporabi takoj očistimo do suhega.

Pomembno je, da imamo ločene deske za rezanje glede na namen uporabe: npr. kruh režemo le na deski, namenjeni izključno za ta namen, termično obdelanega mesa, delikates in ostalih gotovih živil nikoli ne režemo na deskah, na katerih režemo surovo meso. Za pripravo surovih živil je priporočljivo, da ločimo deske za pripravo naslednjih živil: za surovo meso, surovo perutninsko meso in surovo zelenjavo.

Umivanje rok

Roke osebe, ki dela z živili, morajo biti čiste. Še posebno je pomembno umivanje rok po rokovanju s surovimi živili, odstranjevanju odpadkov oziroma po stiku z drugimi nečistočami in nečistimi  površinami (npr. kljukami, telefonom…) in seveda po uporabi stranišča.

Odstranjevanje odpadkov

Zagotoviti je  treba  sprotno odstranjevanje kuhinjskih odpadkov in ustrezno predhodno ločevanje organskih odpadkov od ostalih. Za zbiranje odpadkov v kuhinji naj se uporabljajo pokrite posode za odpadke na nožno odpiranje z vloženo vrečko za enkratno uporabo. Posode za odpadke je treba redno vzdrževati in čistiti s toplo vodo in ustreznim detergentom.

Vzdrževanje opreme in shranjevanje živil

  • Hladilnike, zamrzovalnike, omare in shrambe za živila je treba redno čistiti in vzdrževati.
  • Kuhinjo je treba občasno generalno očistiti. Takrat očistimo tudi napo, stenske obloge, kuhinjske odtoke, pozabiti pa ne smemo tudi na manjše predmete in tiste, ki niso v uporabi vsak dan, so pa prav tako lahko vir nesnage: gospodinjski pripomočki in aparati, posode za shranjevanje začimb in drugih živil, pečice, mikrovalovno pečico…
  • Redno čistimo tudi pomivalni stroj, njegove površine (vrata, tesnilne gume…) in dele (filter). Pred strojnim pomivanjem je treba posodo mehansko očistiti..
  • Živila, ki se shranjujejo, morajo biti primerno zaščitena in v primerni embalaži. Pri uporabi živil smo pozorni na rok trajanja. Istovrstna živila shranjujemo po načelu izpodrivanja živil – prvi not, prvi ven (tista z daljšim rokom trajanja shranjujemo bolj zadaj in za uporabo jemljemo tista, ki so postavljena na policah spredaj, s krajšim rokom trajanja).

Čistilna sredstva in pribor za čiščenje

Za čiščenje najpogosteje uporabljamo čisto toplo/vročo vodo in namenska čistilna sredstva. Ob nabavi čistil se seznanimo z navodili za uporabo in jih pri uporabi tudi upoštevamo. 

Da preprečimo prenos klic prek čistilnega pribora, je treba za različne čistilne postopke uporabljati ločen, namenski pribor (krpe, gobice, vedra…), ki ga po vsakem čiščenju operemo s toplo vodo in čistilnim sredstvom, dobro splaknemo in posušimo.

Pozorni moramo biti tudi pri uporabi tekstilnih kuhinjskih krp, ki so lahko pogosto vir klic, zato jih je treba redno menjavati. Kuhinjske krpe naj bodo iz materialov, ki jih lahko vzdržujemo s pranjem na 95°C. Krpe iz mikrovlaken in drugih materialov peremo na 95°C, če je tako označeno na izdelkih. Za odstranjevanje večjih nečistoč v fazi predčiščenja uporabljamo papirnate brisače.

Zaščita pred insekti in glodavci

V kuhinjah, še posebno v kuhinjah individualnih zgradb, ki imajo vhod z dvorišča, je treba poskrbeti za zaščito pred vdorom škodljivcev: insektov, glodavcev, ptičev… Za zaščito pred škodljivci je  priporočljivo uporabljati mehanska sredstva za zatiranje oziroma zadrževanje, npr. za  mrčes sredstva z lepilno površino, mreže oz. komarnike, za glodavce pa ustrezne pokrove, mreže, vabe... Ob uporabi insekticidov (sredstev za zatiranje žuželk) v sprejih, pršilih, je treba predhodno odstraniti in zaščititi živila. Po priporočenem kontaktnem času je treba površine dobro očistiti, prostor pa prezračiti. Če se v večstanovanjski zgradbi ali posamezni stanovanjski hiši pojavijo ščurki, mravlje in druga golazen, ki ji nismo kos, je za njihovo učinkovito odstranitev potrebna pomoč pristojnih služb.

 Ravnanje ob prisotnosti domačih živali v kuhinji

Hišni ljubljenčki: psi, mačke, ptice idr. lahko prenašajo številne klice. Po stiku z njimi ali z njihovimi posodami za hrano, si je vedno treba umiti roke. Pomivanje in shranjevanje posode za hranjenje živali mora biti ločeno od posode za pripravo hrane za ljudi.

Viri:

  1. Fodd Safety Net, Pridobljeno s spletne strani, 11/4-2016, Food Safety Net, Kitchen Hygiene & Food Safety
  2. Kraigher A. Hočevar Grom A. Deset zlatih pravil za pripravo higiensko ustrezne hrane, IVZ/MZ Ljubljana 1999
  3. NIJZ, Moje okolje, Varnost živil, Pridobljeno s spletne strani, 11/4-2016,http://www.nijz.si/sl/podrocja-dela/moje-okolje/varnost-zivil: