Inštitut za nutricionistiko je razvil brezplačno spletno aplikacijo, ki uporabnikom omogoča takojšno pridobitev rezultatov ocene prehranskega vnosa vitamina D. Aplikacija je povsem anonimna, brez posredovanja elektronske pošte ali drugih osebnih podatkov uporabnika. Med več tisoč uporabniki testen verzije orodja je bil ocenjen dnevni prehranski vnos vitamina D s hrano na slabe 3 mikrograme, kar je precej manj od priporočenih 20 mikrogramov. Pri nekaterih uporabnikih pa so bili, zaradi dodajanja, ugotovljeni tudi previsoki vnosi tega vitamina, o čemer so bili uporabniki tudi obveščeni. Nova aplikacija omogoča tudi primerjavo z referenčnimi vrednostmi in individualizirano interpretacijo rezultatov. Orodje je v celoti v slovenskem jeziku in je brezplačno dostopno na spletni strani inštituta (https://app.nutris.org/vitaminD). Razvoj aplikacije je potekal v okviru državnega raziskovalnega projekta Nutri-D, ki ga je Inštitut za nutricionistiko izvajal v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, Fakulteto za aplikativne vede in UKC Ljubljana, financirala pa sta ga Ministrstvo za zdravje in Javna agencija za raziskovalno dejavnost. 

AKTUALNO: Brezplčana spletna aplikacija za oceno prehranskega vnosa vitamina D:https://app.nutris.org/vitaminD

 

Zaradi nizkega prehranskega vnosa vitamina D v jesensko-zimskem obdobju ima kar okrog 80% odraslih prebivalcev Slovenije pomanjkanje vitamina D. Izzive pomanjkanja vitamina D v Sloveniji naslavlja državni raziskovalni projekt Nutri-D, v okviru katerega so med drugim razvili in validirali tudi posebno orodje za oceno prehranskega vnosa vitamina D. Orodje je bilo v osnovi razvito za raziskovalne namene, ker pa se je pokazalo za zelo uporabno, je je Inštitut za nutricionistko omogočil tudi brezplčano uporabo vsem prebivalcem. Razvito orodje bistveno poenostavlja oceno prehranskega vnosa vitamina D, saj nadomešča standardno metodo, ki temelji na kompleksnem večdnevnem spremljanju vse zaužite hrane. Rezultati uporabe orodja pri preko 3000 osebah se zelo dobro ujemajo z rezultati raziskave SI.Menu, izvedene na nacionalno reprezentativnem vzorcu s standardno metodo. Med dosedanjimi uporabniki orodja kar 63% moških in 57% žensk s hrano in dopolnili ni doseglo niti 5 µg dnevnega vnosa vitamina D, čeprav se v obdobju zime priporoča vnos vsaj 20 mikrogramov vitamina D. Od tega je bil ocenjen povprečen vnos vitamina D s prehrano pri moških na 2,8 µg ter 2,6 µg pri ženskah. Vprašalnik je pokazal še, da vitamin D dodaja več žensk (46%) kot moških (32%).

Kako deluje brezplačna spletna aplikacija?

Interaktivna spletna aplikacija za oceno prehranskega vnosa vitamina D je dostopna na naslovu https://app.nutris.org/vitaminD. Aplikacija je brezplačna in v celoti v slovenskem jeziku, za njeno uporabo pa ni potrebno razkrivanje osebnih podatkov. Gre za avtomatiziran in popolnoma anonimen vprašalnik o pogostosti uživanja izbranih skupin živil, ki omogoča takojšno oceno prehranskega vnosa vitamina D s hrano in dopolnili. Aplikacija na osnovi podatkov uporabnika oceni tudi potrebe po vitaminu D in ga avtomatizirano informira z interpretacijo rezultatov. Aplikacija omogoča tudi grafični prikaz relativnih prispevkov različnih virov k prehranskemu vnosu vitamina D, s čimer so uporabniki informirani o njihovih najbolj pomembnih virih tega vitamina. Grafičen prikaz je interaktiven in omogoča, da iz prikaza lahko izvzamete prehranska dopolnila in druge vire vitamina D. Rezultate ocene vnosa vitamina D si lahko opcijsko natisnete ali pošljete na svoj e-naslov, ki pa ga ne shranjujemo.

Zakaj je koristno oceniti prehranski vnos vitamina D?

Za vitamin D je najbolj poznano, da je pomemben za zdravje okostja, medtem ko se o njegovem pomembnem vplivu na delovanje imunskega sistema v javnosti več govori šele v zadnjih letih. Ob zadostni izpostavljenosti dovolj intenzivni sončni svetlobi nastaja vitamin D v človeški koži, medtem ko se od novembra do aprila zaradi nizke intenzitete UV-B sončnih žarkov v našem geografskem območju ta proces praktično ustavi, ne glede na to, koliko smo izpostavljeni zimskemu soncu. V tem obdobju bi moral biti povprečni dnevni prehranski vnos vitamina D vsaj 20 mikrogramov (800 IE), vendar je pogosto mnogo nižji, pa tega niti ne vemo. To je tudi razlog za visoko stopnjo pomanjkanja tega vitamina pozimi.

Slika: Zaslonske slike spletne aplikacije za oceno prehranskega vnosa vitamina D (vir: Inštitut za nutricionistiko: https://app.nutris.org/vitaminD)

2022 vitaminD aplikacija 1 2022 vitaminD aplikacija 2  2022 vitaminD aplikacija 3

Povezave do znanstvenih objav

  • Hribar in sod. Validation of the food frequency questionnaire for the assessment of dietary vitamin D intake. Front. Nutr. 2022. 9:950874. URL: https://doi.org/10.3389/fnut.2022.950874
  • Hribar in sod. Nutrihealth Study: Seasonal Variation in Vitamin D Status Among the Slovenian Adult and Elderly Population. Nutrients 2020, 12(6), 1838; https://www.mdpi.com/2072-6643/12/6/1838
  • Žmitek in sod. Socio-demographic and knowledge-related determinants of vitamin D supplementation in the context of the COVID-19 pandemic: assessment fan educational intervention. Front. Nutr., 2021, https://doi.org/10.3389/fnut.2021.648450
  • Hribar in sod. Vitamin D Intake in Slovenian Adolescents, Adults, and the Elderly Population. Nutrients 2021, 13(10), 3528; https://doi.org/10.3390/nu13103528
  • Hribar in sod. A systematic review of vitamin D status and dietary intake in various Slovenian populations. Slovenian journal of public health. 2022, 61 (1): 55-72. https://doi.org/10.2478/sjph-2022-0009
  • Žmitek in sod. An approach to investigate content-related quality of nutraceuticals used by Slovenian consumers. Foods. 2021, 10(4), https://doi.org/10.3390/foods10040845